Allianz Levensverzekeringen: Kick-off event voor BPR programma

Kick-off event voor het projectteam dat aan de vooravond staat van een groot Business Process Redesign programma met de naam ‘Nieuw Leven’.

De hoofddoelstelling voor de themabijeenkomst is ‘Kennismaking, verkenning en planvorming’. We realiseren dit door met de deelnemers tijdens deze dag:

  • Kennis te nemen van de visie die Allianz heeft voor de toekomst en hoe het programma ‘Nieuw Leven’ daaraan gaat bijdragen;
  • Met elkaar stretching scenario’s te doorleven om een beter beeld kunnen vormen van de situatie zoals die zich na dit programma zou kunnen manifesteren;
  • Onderling met elkaar uit te wisselen wat daarin inspireert en welke vragen dat oproept voor de uitvoering van de gezamenlijke opdracht;
  • Gezamenlijk te bepalen wat nodig is om dit programma succesvol te realiseren;
  • Concrete afspraken te maken om de meeting op korte termijn vervolg te geven.