Exploration Event voor verandertraject ‘Master of Our Own Destiny’

Kick-off van het verandertraject ‘Master of Our Own Destiny’ voor de divisie Defensie & Veiligheid. 

Doel van de meeting is om met alle leidinggevenden te bepalen welke veranderingen in de organisatie nodig zijn om ook in de toekomst de marktleider te blijven in het vakgebied van integrale veiligheid.

Tijdens de workshop wordt een gedeeld besef gecreëerd van de veranderingen in de ‘veiligheidswereld’ en de impact hiervan op TNO D&V. Daarnaast is een gezamenlijk beeld ontwikkeld van de keuzes die het bedrijf moet maken om ook in de toekomst slagvaardig te blijven. Belangrijk is daarbij dat iedereen persoonlijk beseft: ‘Ik moet aan de slag in mijn omgeving en het is niet iets van de directie alleen’. Gedurende de dag heeft de groep de eerste stappen bepaald die gezet moeten worden. Tegelijkertijd is door een team gewerkt aan een eenduidig verhaal dat richting de afdelingen kan worden verteld over de vervolgfase.