FrieslandCampina Innovation International: Roadmap for Change

Een Plan-workshop voor de internationale research & development afdeling waarin een strategische roadmap voor verandering wordt opgesteld.

Het management team van deze business unit wil een strategische roadmap opstellen in samenspraak met al haar ‘direct reports’. Men voelt de noodzaak om de organisatie op een aantal gebieden te ontwikkelen, om ook in de toekomst haar toegevoegde waarde aan te kunnen tonen bij de ontwikkeling van baanbrekende innovaties. Tijdens twee ontwerpteammeetings worden de doelstellingen, de beoogde resultaten (op inhouds-, proces- en gevoelsniveau) en benodigde input voor de event vastgesteld. Op basis daarvan wordt een programma voor een tweedaagse workshop ontworpen. Daarbij komen de volgende zaken aan de orde:

  • Gezamenlijke formulering van de doelstellingen van FrieslandCampina Innovation International op langere termijn, passend binnen de srategie van Consumer Products International en Royal FrieslandCampina als moederbedrijf.
  • Definiëring van de tussenliggende mijlpalen om deze doelstellingen te bereiken.
  • Plan van aanpak waarin is opgenomen hoe FC II deze tussenliggende mijlpalen wil bereiken.