Gemeente Bergen: Landschapsconferentie voor een Structuurvisie

Landschapsconferentie met als doel om met alle belanghebbenden bij het gebied een eerste visie op het landelijk gebied in 2020 te ontwikkelen, als basis voor het zogenaamde ‘voorontwerp structuurvisie’.

Met als motto ‘’Het wordt mooier als u meedoet’’ wordt de conferentie per brief gesteund door toenmalig minister van LNV Gerda Verburg, die bij de opening van de conferentie wordt uitgesproken. De conferentie word gekenmerkt door een interactief proces met verschillende werkrondes waarin alle relevante thema’s (landbouw, natuur, cultuurhistorie, wonen, verkeer, toerisme, etc.) worden geraakt. Door het mixen en matchen van teams wordt optimaal gebruik gemaakt van de diversiteit onder de deelnemers. De deelnemers leveren solide input voor een eerste aanzet tot de structuurvisie.

spGedurende de eerste twee dagen van de conferentie verdiepen bijna 200 deelnemers – boeren, burgers en buitenlui – zich in wat er allemaal komt kijken bij het inrichten van een landschap. Met deze kennis in het achterhoofd én met hun ervaring als gebruiker van het gebied ontwikkelen de deelnemers gezamenlijk een aantal visies op de toekomst van het gebied. In de week erna worden deze uitkomsten verder uitgediept in kleinere werkgroepen, bestaande uit deelnemers van de conferentie samen met een aantal ambtenaren. Deze uitwerkingen worden aan het eind van de week in een grote markt opnieuw gepresenteerd aan de conferentiedeelnemers waarbij men uitdrukkelijk wordt uitgenodigd de voorstellen aan te vullen, bij te sturen en aan te scherpen. Met een groot gevoel van trots en vol vertrouwen in het vervolg wordt de derde dag van de Landschapsconferentie afgesloten.