Stichting Move: The Open Space Experience

Een inzicht-workshop met Stichting Move waar een inspirerende en praktische invulling wordt gegeven aan het thema 'het nieuwe ondernemen'.

Context
Elk jaar organiseert Stichting Move een congres voor ruim 100 mensen in haar netwerk om het succes van de stichting te vieren en verder te vergroten. Voor het congres van dit jaar was het bestuur op zoek naar een creatieve vorm rondom het thema ‘Het Nieuwe Ondernemen’ waarbij de deelnemers zelf ook actief betrokken zouden worden. Gegrepen door de maatschappelijke impact die Stichting Move weet te realiseren met haar projecten, heeft MPuls heeft deze bijeenkomst belangeloos voorbereid en begeleid met behulp van de Open Space techniek, om zo ook zelf een bijdrage te leveren aan de idealen van deze bijzondere stichting die zich vooral inzet voor aandachtswijken in studentensteden. www.stichtingmove.nl

Aanpak
Tijdens de workshop hebben de deelnemers in een inspiratiecarrousel uiteenlopende inzichten opgedaan uit de verhalen van vier gastsprekers. Met de Open Space principes als leidraad zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk voor het programma van de dag. De groep heeft daarom samen de agenda voor de rest van de middag opgesteld en daardoor ontstonden gesprekken op basis van gedeelde interesse. Belangrijk was dat iedere deelnemer datgene eruit haalde wat voor hem of haar persoonlijk interessant was. Bij het ‘Nieuwe Ondernemen’ hoort ook het ‘zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leren’ en daarom paste de Open Space aanpak hier prima.

Resultaat
De deelnemers hebben de ruimte gekregen om rond het centrale thema ‘het nieuwe ondernemen’ kennis te delen, nieuwe mogelijkheden te verkennen en tot creatieve oplossingen te komen. De setting en het inzet van de Open Space spelregels waren vernieuwend en doeltreffend voor velen. Vooral omdat het aanspreken van eigen verantwoordelijkheid en de kracht van de dialoog zo goed passen bij de werkwijze van Stichting Move.