Maartje Guikers

Als sociale wetenschapper ontwerpt en begeleid Maartje al 15 jaar lang grote groepsinterventies voor de meest uiteenlopende organisaties. Daarnaast begeleidt zij organisaties in langlopende transitieprogramma's als programma- of projectmanager. Haar echte kracht ligt in het begeleiden van de realisatie van de verandering. Zij beschikt over ruime kennis en ervaring om te weten wat een organisatieverandering voor een organisatie betekent en waar in de realisatie de voetangels en klemmen kunnen zitten. Daarnaast beschikt zij over een aantal karakter eigenschappen die haar helpen een goed programmamanager te zijn: ze is graag spin in het web en heeft een feilloos oog voor ieders belangen.