2. Een visie ontwikkelen

De uitdaging

Je weet welke ontwikkelingen er op je af komen en je hebt beeld van de mogelijke toekomstscenario’s, maar misschien ben je niet de enige… Collega’s, klanten en leveranciers om je heen hebben ook ideeën over welke kant het op moet. Maar: zoveel mensen, zoveel meningen! Het is nog knap lastig om een gedééld beeld bij de toekomst te bepalen. Om slagvaardig te blijven zou het erg helpen om het samen eens te worden over de richting die je als organisatie op zou moeten!

De aanpak

De oplossing is een event waarin deelnemers samen toekomstvisies bedenken en verkennen. Geïnspireerd door (gast)sprekers, onderzoek en persoonlijke beelden. Samen de feiten bespreken, standpunten delen, verwachtingen uitspreken en weloverwogen keuzes maken. Dat is wat deze meeting voor elkaar krijgt.

Het resultaat

De uitkomst van dit event is een helder en gezamenlijk beeld van welke kant het op moet. Of van meerdere mogelijke toekomstscenario’s, inclusief de bijbehorende keuzes-opties. De elementen van die visie(s) zijn bekend en kunnen worden uitgediept. De groep van betrokkenen zit op één lijn over de te varen koers, en dat is straks wel zo effectief bij het maken van een actieplan.